ในกรณีต้องการผลิดต่ำกว่า 3,000 ชุด
สามารถทำได้ขึ้นอยู่กับประเภทของชิ้นงาน
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามเพิ่มเติม