Showing 1–12 of 40 results

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน ยี่ห้อ GNR มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 35 ปี กำลังผลิตมากกว่า 7,200 ตันต่อปี พร้อมทีมงานมืออาชีพและเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย เราภูมิใจให้บริการลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 4,000 รายทั่วประเทศไทย

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 9×11 1 ชั้น (ไม่มีเส้น)

฿490.00

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 9×11 2 ชั้น (มีเส้น)

฿655.00

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 9×11 1 ชั้น (มีเส้น)

฿490.00

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 9×11 2 ชั้น (ไม่มีเส้น)

฿655.00

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 9×11 3 ชั้น (มีเส้น)

฿560.00

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 9×11 3 ชั้น (ไม่มีเส้น)

฿560.00

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 9×11 4 ชั้น (มีเส้น)

฿730.00

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 9×11 4 ชั้น (ไม่มีเส้น)

฿730.00

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 11×11 1 ชั้น (มีเส้น)

฿540.00

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 11×11 1 ชั้น (ไม่มีเส้น)

฿540.00

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 11×11 2 ชั้น (มีเส้น)

฿738.00

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 11×11 2 ชั้น (ไม่มีเส้น)

฿738.00