กระดาษต่อเนื่อง

กระดาษต่อเนื่อง มีกี่แบบ ซื้อที่ไหน

ในภาคธุรกิจส่วนใหญ่มีการเลือกใช้ กระดาษต่อเนื่อง แทบจะทุกองค์กร โดยมีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะอุปกรณ์สำนักงานประเภทนี้ จะมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ทำเอกสารสำคัญ เช่น การทำแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน การทำใบกำกับภาษี หรือแม้แต่การปริ้นสลิปเงินเดือน ดังนั้น การเลือกรูปแบบให้เหมาะสมต่อการใช้งาน นอกจากจะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายยังสามารถทำให้นำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ
 1. กระดาษต่อเนื่อง คืออะไร สำคัญต่อธุรกิจของเราอย่างไร
 2. กระดาษต่อเนื่องเคมี และหลักการทำงาน
 3. กระดาษต่อเนื่องที่ใช้เคมีในการเคลือบชั้นผิวเหมาะกับธุรกิจใดบ้าง
 4. กระดาษต่อเนื่องเคมีโดยส่วนใหญ่แล้วใช้ในงานประเภทไหน
 5. รายละเอียดองค์ประกอบลักษณะทางเคมีในกระดาษต่อเนื่อง
 6. กระบวนการทำงานของกระดาษต่อเนื่องที่มีเคมีเคลือบ
 7. กระดาษต่อเนื่อง มีกี่ชนิด
 8. ขนาดของกระดาษแบบต่อเนื่องที่ได้รับความนิยม
 9. รูปแบบของกระดาษต่อเนื่อง
 10. วิธีเลือกกระดาษต่อเนื่องให้ได้ราคาคุ้มค่า
 11. กระดาษต่อเนื่องเคมีควรเลือกซื้อแบบสำเร็จรูปหรือสั่งผลิตแบบไหนดีกว่ากัน
 12. วิธีเลือกซื้อกระดาษต่อเนื่องเคมี
 13. ใบส่งของที่ทำจาก กระดาษต่อเนื่อง
 14. 5 ข้อดีเมื่อการใช้ กระดาษแบบต่อเนื่องในการพิมพ์ใบส่งของ
 15. ธุรกิจของเราควรทำเอกสารใบส่งของหรือไม่
 16. วิธีเลือกซื้อใบส่งของควรเลือกซื้อใบส่งของที่ไหนดี
 17. ใบเสร็จรับเงินพิมพ์ด้วย กระดาษต่อเนื่อง คืออะไร ใช้งานอย่างไร
 18. ข้อดีของใบเสร็จรับเงินที่ใช้กระดาษต่อเนื่องในการพิมพ์
 19. เลือกซื้อใบเสร็จรับเงินที่ใช้ กระดาษต่อเนื่อง ในการพิมพ์ได้ที่ไหน
 20. วิธีเลือกซื้อใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ด้วย กระดาษต่อเนื่อง

กระดาษต่อเนื่อง คืออะไร สำคัญต่อธุรกิจของเราอย่างไร

อุปกรณ์และวัสดุสำนักงานเปรียบเสมือนตัวขับเคลื่อน เป็นฟันเฟืองขนาดเล็กที่ช่วยทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น การผลิตวัสดุสำนักงานต่าง ๆ จึงล้วนผ่านการคิดเป็นพิเศษเพื่อให้การใช้งานสามารถสนับสนุนการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งวัสดุสำนักงานที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้คือ กระดาษต่อเนื่องเคมี โดยเราจะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสินค้าประเภทนี้ให้มากขึ้น ว่าคืออะไร มีจุดต้นกำเนิดมาจากอะไร รวมถึงความสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อภาคธุรกิจ ส่วนจะมีข้อมูลน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน สามารถติดตามได้ที่บทความนี้ค่ะ 

ในอดีตหากเราต้องทำเอกสารในลักษณะ 2 ก๊อปปี้ ถ้าหากไม่ใช้การก๊อปปี้ผ่านเครื่องถ่ายเอกสาร ก็มักจะใช้กระดาษคาร์บอน โดยมีหลายสีให้เลือก เช่น สีน้ำเงิน สีดำ สีแดง และในเวลาต่อมา มีบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน มีได้ทำการออกแบบ กระดาษต่อเนื่องเคมี ซึ่งใช้หลักการเดียวกันกับการใช้กระดาษคาร์บอนแต่ทำงานได้ดีกว่า เพราะต้องทำงานควบคู่กับอุปกรณ์สำนักงาน โดยการใช้อุปกรณ์ลักษณะนี้ จะช่วยทำให้ข้อมูลมีความแม่นยำ ป้องกันความผิดพลาด ต่างจากระบบแมนนวลที่ใช้มือเขียน ที่อาจเกิดความผิดพลาดในส่วนของข้อมูลได้ 

กระดาษต่อเนื่องเคมี และหลักการทำงาน

กระดาษต่อเนื่องเคมี คือ กระดาษที่มีการใช้เคมีมาเป็นองค์ประกอบในการผลิตกระดาษ ซึ่งตัวกระดาษจะมีการเคลือบสารเคมีตามจำนวนชั้นของกระดาษ แล้วเมื่อมีการกดบนกระดาษ กระบวนการของไมโครแคปซูลที่ได้ผ่านการเคลือบลงบนกระดาษ จะมีการแผ่ขยายและแตกออก ทำให้มีการทำปฏิกิริยากับไมโครแคปซูล จนเกิดการสัมผัสกับชั้นสีที่เคลือบอยู่จนกลายเป็นข้อความสำเนา โดยปัจจุบันมีการผลิตอุปกรณ์สำหรับงานเพื่อใช้ในการพิมพ์กับกระดาษชนิดนี้ ส่งผลทำให้การพิมพ์เอกสารและการทำสำเนาเอกสารที่มีความสำคัญ มีความแม่นยำ อีกทั้งยังมีความสวยงามเป็นระเบียบ สามารถส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

กระดาษต่อเนื่องที่ใช้เคมีในการเคลือบชั้นผิวเหมาะกับธุรกิจใดบ้าง

สำหรับวัสดุสำนักงานประเภทนี้ โดยปกติและเหมาะสมกับธุรกิจที่มีขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ แต่ถ้าเราลงลึกในรายละเอียดถึงความสำคัญในการใช้งาน จะพบว่าปัจจุบันธุรกิจขนาดเล็ก ก็เริ่มมีการใช้วัสดุสำนักงานประเภทนี้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยข้อดี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 • สามารถปริ้นเอกสารได้ถูกต้อง 
 • สามารถลดความผิดพลาดในการพิมพ์เอกสารที่ต้องใช้ Copy เนื่องจากจะต้องใช้ควบคู่กับอุปกรณ์สำนักงานที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ดังนั้นความผิดพลาดในการลงรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือ จึงมีน้อยกว่าระบบ Manual ที่อาศัยการใช้มือเขียน 
 • เอกสารที่ผ่านการพิมพ์ด้วยลักษณะนี้ สามารถนำไปอ้างอิงได้ตามกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น การพิมพ์เอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน ใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน 
 • ง่ายต่อการจัดเก็บเอกสาร เนื่องจากกระดาษที่ปริ้นด้วยวิธีนี้ สามารถ Run number, วันที่, ตัวเลข ได้อย่างง่ายดาย จึงสะดวกต่อการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ช่วยให้ง่ายต่อการย้อนกลับมาค้นหาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร

จากข้อมูลที่เราแนะนำในวันนี้ จะเห็นได้ว่ากระดาษต่อเนื่องที่มีการใช้เคมีเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต รวมถึงการเลือกมใช้อุปกรณ์วัสดุสำนักงานที่มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจ ยังสามารถช่วยทำให้การจัดเก็บเอกสารทำได้ง่าย ส่งผลดีต่อการย้อนกลับมาเพื่อค้นหาเอกสาร นอกจากนี้ยังช่วยให้การจัดเตรียมเอกสารมีความแม่นยำและทำได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากสามารถสั่งพิมพ์ผ่านอุปกรณ์สำนักงานได้ทันที ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อกระดาษบางชนิด 

กระดาษต่อเนื่องเคมีโดยส่วนใหญ่แล้วใช้ในงานประเภทไหน

สำหรับรูปแบบของการใช้งานกระดาษลักษณะนี้ เหมาะสำหรับใช้ทำใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบรับสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี โดยแบบฟอร์มของกระดาษยั งสามารถออกแบบและสั่งพิมพ์เพื่อใช้โดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องสั่งผลิตกับโรงงานโดยตรง โดยข้อดี คือส ามารถกำหนดหัวกระดาษเป็นชื่อบริษัท รวมถึงรายละเอียดที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี แต่ถ้าบางบริษัทอาจจะใช้เฉพาะกระดาษล้วน ๆ เพราสามารถพิมพ์ที่อยู่ในโปรแกรมได้ ดังนั้นประเภทของการใช้งาน จึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท

รายละเอียดองค์ประกอบลักษณะทางเคมีในกระดาษต่อเนื่อง

สำหรับกระดาษประเภทนี้ จะมีสารเคมีสำคัญหลัก ๆ เคลือบอยู่บนกระดาษ 3 จุดสำคัญ ได้แก่ 

 1. กระดาษชั้นบนสุด CB (Coated Back)
 2. กระดาษชั้นกลาง CFB (Coated Front & Back)
 3. กระดาษชั้นชั้นล่าง CF (Coated Front)

เครื่องจักรมีสารเคมีที่ใช้เคลือบกระดาษด้านล่าง ของบริเวณกระดาษชั้นบนและชั้นกลาง โดยจะใช้ไมโครแคปซูลในการเคลือบกระดาษ ซึ่งภายในไมโครแคปซูล จะมีการบรรจุเม็ดสีย้อมแบบไร้สี และบริเวณด้านบนของกระดาษบริเวณกระดาษชั้นกลางและชั้นล่าง เครื่องจักรจะมีการเคลือบสารรับเม็ดสีไว้บริเวณนี้

กระบวนการทำงานของกระดาษต่อเนื่องที่มีเคมีเคลือบ

เมื่อเราทราบถึงตัวเองประกอบสารเคมีและบริเวณที่มีการเคลือบไว้เป็นที่เรียบร้อย เรามาดูขั้นตอนการทำงานของกระดาษประเภทนี้กันต่อดีกว่า ซึ่งลักษณะการทำงานไปจนถึงเกิดตัวอักษรบนกระดาษ จนสามารถทำสำเนาในเอกสารได้ โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้อง Copy เอกสาร มีขั้นตอนอย่างไร

 • สำหรับกระบวนการทำงานในกระดาษ จะเกิดจากการทำปฏิกิริยาในระหว่างการพิมพ์ ซึ่งอุปกรณ์สำนักงานที่ถูกออกแบบมาใช้งานกับกระดาษประเภทนี้ จะมีหัวเข็มที่จะคอยพิมพ์ชุดกระดาษเคมี ซึ่งสามารถทำงานได้ตั้งแต่กระดาษ 2 ชั้นขึ้นไปจนถึง 6 ชั้น 
 • เมื่อกระบวนการเริ่มขึ้น โดยความแรงที่มีการกดลงบริเวณกระดาษด้านบน จะส่งผลโดยตรงทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อไมโครแคปซูลที่ได้มีการเคลือบอยู่บริเวณผิวกระดาษ เกิดการกระจายออก จากนั้นจะทำให้เม็ดสีที่อยู่ในไมโครแคปซูลมีการทำปฏิกิริยากับสารรับเม็ดสี ส่งผลต่อชั้นเคลือบบริเวณด้านบนจนไปถึงชั้นถัดไปของกระดาษ จึงเป็นหลักการที่ทำให้เกิดการทำสำเนาข้อความ ซึ่งข้อความที่ถูกกดลงบริเวณกระดาษจะเหมือนกัน ตั้งแต่ชั้นบนไปถึงชั้นล่างสุด  

กระบวนการทำงานของวัสดุสำนักประเภทนี้ ช่วยให้การทำงานของเราง่ายขึ้น เพราะการจัดเตรียมเอกสารบางครั้งจำเป็นต้องทำสำเนา ซึ่งมีผลต่อการทำธุรกิจ เช่น การทำใบกำกับภาษี เอกสารตัวจริงจะต้องมอบให้กับลูกค้า ส่วนตัวสำเนาทางบริษัทจะต้องเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบภาษีจากกรมสรรพากร และสำเนาอีกหนึ่งส่วนใช้ในการยื่นเป็นรายละเอียดของทางบริษัทไปยังกรมสรรพากร ซึ่งกระบวนการนี้ ถ้าหากเราใช้กระดาษพิมพ์แบบต่อเนื่องที่มีการเคลือบสารเคมีไว้ จะช่วยทำให้งานของเราเร็วขึ้น โดยไม่ต้องคอยก็อปปี้เอกสารเองให้ยุ่งยาก เป็นอีกหนึ่งวัสดุสำนักงานที่ช่วยให้ภาคธุรกิจทำงานได้ง่ายกว่าเดิม พร้อมลดความผิดพลาดในการทำงาน

กระดาษต่อเนื่อง มีกี่ชนิด

เชื่อว่าหลายท่านอาจคุ้นชินกับลักษณะกระดาษ A4 แผ่นเดียวที่ใช้ในการพิมพ์เอกสาร แต่รู้หรือไม่ว่าหลายบริษัทนิยมเลือกใช้กระดาษต่อเนื่อง หรือกระดาษที่มีสารเคมีเพื่อให้พิมพ์ครั้งเดียวได้หลาย Copy หลายสำเนา หรือหลายชั้นนั้น โดยจะขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบริษัท ข้อดีคือไม่จำเป็นต้อง Xerox หรือถ่ายเอกสารหลายขั้นตอนให้ยุ่งยาก สามารถดึงเอกสารของกระดาษ นำไปใช้ต่อได้เลยหลายก็อปปี้ ซึ่งกระดาษลักษณะนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

 1. กระดาษแบบต่อเนื่องในลักษณะหน้าว่างเปล่า
 2. กระดาษแบบต่อเนื่องในลักษณะที่มีการตีเส้น 

สำหรับทั้ง 2 รูปแบบจะแตกต่างกันตรงการตีเส้น เพราะบางบริษัทมีแบบฟอร์มที่ชัดเจนเป็นของตัวเอง จึงไม่ต้องการกระดาษที่มีการตีเส้น ดังนั้นรูปแบบการใช้งานจึงขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร 

ขนาดของกระดาษแบบต่อเนื่องที่ได้รับความนิยม

โดยลักษณะขนาดมาตรฐานที่ออฟฟิศและสำนักงานส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้ คือ ขนาด 9×11 นิ้ว 

รูปแบบของกระดาษต่อเนื่อง

ในส่วนของรูปแบบการใช้กระดาษประเภทนี้ มีการผลิตและจำหน่ายออกมาดังนี้ 

 1. กระดาษต่อเนื่องแบบ 1 ชั้น 
 2. กระดาษต่อเนื่องแบบ 2 ชั้น
 3. กระดาษต่อเนื่องแบบ 3 ชั้น
 4. กระดาษต่อเนื่องแบบ 4 ชั้น
 5. กระดาษต่อเนื่องแบบ 5 ชั้น
 6. กระดาษต่อเนื่องแบบ 6 ชั้น

จะเห็นได้ว่ารูปแบบของการผลิต Copy ของกระดาษแบบต่อเนื่อง จะขึ้นอยู่กับการใช้งาน ต้องมีการแบ่งออกเป็นกี่ชั้น ซึ่งบางประเภท ไม่มีจำหน่ายทั่วไป อาจจำเป็นต้องสั่งโรงงานที่รับผลิตกระดาษประเภทนี้โดยเฉพาะ และข้อดีของการสั่งผลิต คือ สามารถกำหนดรูปแบบของกระดาษได้ ช่วยประหยัดเวลาในการสั่งพิมพ์เอกสาร แถมยังสามารถบ่งบอกถึงความเฉพาะเจาะจงของบริษัทได้เป็นอย่างดี 

วิธีเลือกกระดาษต่อเนื่องให้ได้ราคาคุ้มค่า

ต่อไป เราจะมาแนะนำการเลือกซื้อ กระดาษต่อเนื่อง ว่ามีขั้นตอนการเลือกซื้ออย่างไร ที่ไหน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป รวมถึงวิธีการเปรียบเทียบราคาแบบรวดเร็ว

สำหรับวิธีการเปรียบเทียบราคาที่รวดเร็วที่สุดของยุคนี้ คงหนีไม่พ้นการเปรียบเทียบผ่านช่องทางออนไลน์ โดยปัจจุบันมีผู้ให้บริการที่เป็นโรงงานโดยตรง รวมถึงตัวแทนจัดจำหน่ายมีการสร้างเว็บไซต์และเพิ่มช่องทางการเลือกซื้อผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการกระจายไปถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ทำให้เราในฐานะผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาของแต่ละที่ได้อย่างรวดเร็ว

ช่องทางเลือกซื้อกระดาษต่อเนื่องที่ได้รับความนิยมเปรียบเทียบราคาได้เร็ว

1. เลือกดูสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ของผู้ขายโดยตรง

ซึ่งช่องทางนี้ เรามีโอกาสที่จะสอบถามกับทางโรงงานผลิตกระดาษต่อเนื่องโดยตรง โดยข้อดีคือ เราไม่ต้องผ่านคนกลาง ทำให้ราคาถูกกว่าการสั่งซื้อผ่านคนกลาง แต่ข้อเสียที่อาจจะต้องพบเจอเวลาที่สั่งซื้อ คือ จำนวนในการสั่งขั้นต่ำ ซึ่งทางโรงงานขนาดใหญ่ โดยส่วนใหญ่แล้ว มักจะมีการกำหนดขั้นต่ำในจำนวนที่ต้องซื้อเยอะๆ ถ้าหากองค์กรของเราใช้ไม่เยอะมาก มักติดปัญหาในเรื่องงบประมาณในการสั่งซื้อ รวมถึงพื้นที่ในการเก็บสต๊อกสินค้า เพราะรายการสั่งซื้อล็อตใหญ่ต้องมีพื้นที่เก็บให้เป็นสัดส่วน ดังนั้นควรคำนึงถึงความจำเป็นในข้อนี้ แต่ถ้าคุณเป็นองค์กรใหญ่ที่มีการใช้อยู่ในหลายส่วนงาน เช่น ฝ่ายบัญชีที่ต้องเป็นต้องใช้เพื่อพิมพ์ใบเสร็จ ใบวางบิล ฝ่ายบุคคลที่จำเป็นต้องพิมพ์เอกสารเงินเดือน หรือฝ่ายจัดซื้อที่ต้องพิมพ์ใบเสนอราคา เพราะฉะนั้น ถ้าใช้เยอะอยู่แล้ว การซื้อกับโรงงานโดยตรงย่อมได้ราคาที่คุ้มค่ามากกว่า 

2. เช็กราคาผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่าย

สำหรับวิธีการเช็คผ่านตัวแทนจำหน่าย เราจะพบว่ามีอยู่หลายบริษัทที่ให้บริการในรูปแบบนี้ ดังนั้น เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย เราจะมีโอกาสที่จะเช็กได้มากกว่า 5 บริษัท เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของเรา โดยข้อดีของการซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย คือ การจำหน่ายกระดาษต่อเนื่องจะไม่ได้จำหน่ายอยู่แค่ยี่ห้อเดียว เราจะมีตัวเลือกหลายยี่ห้อ ที่ผลิตสินค้าในรูปแบบเดียวกัน เชื่อได้เลยว่า แต่ละบริษัทก็จะมีราคาที่ได้มาต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นข้อดีของผู้บริโภคที่สามารถสอบถามและเปรียบเทียบได้อย่างเต็มที่ แต่ข้อเสียของการสั่งซื้อผ่านตัวแทนจะเป็นในเรื่องราคา ที่อาจจะแพงกว่านิดหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อผ่านโรงงาน แต่เราก็จะมีหลายยี่ห้อเพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ 

3. เช็กราคาผ่าน Marketplace หรือ E-Commerce Platform เช่น Shopee หรือ Lazada 

แต่ถ้าการเลือกซื้อของคุณไม่ได้อยู่ในทั้ง 2 กลุ่มนี้ ยังมีอีกหนึ่งตัวเลือก คือ การเลือกซื้อผ่านช่องทาง Marketplace ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ Shopee หรือ Lazada ซึ่งทั้งสองเว็บนี้ เป็นเว็บ E-Commerce รายใหญ่ของเมืองไทย ที่มีการจำหน่ายกระดาษแบบต่อเนื่องยู่หลายบริษัท โดยการสั่งซื้อขั้นต่ำอยู่ที่ 1 กล่อง แถมในช่องทางนี้มีหลายยี่ห้อให้เลือก ราคาก็จะแตกต่างกันออกไป แต่เหมาะกับการซื้อจำนวนน้อยเนื่องจากค่าขนส่งมีราคาสูง ข้อดีของการสั่งซื้อผ่านแพล็ตฟอร์มดังกล่าว คือ สามารถเปรียบเทียบราคาอย่างรวดเร็ว สามารถเลือกดูร้านค้าหรือโรงงานที่มียอดขายมาก มีคะแนนรีวิวสินค้าสูง ทำให้การตัดสินใจง่ายและเร็วขึ้นกว่าแบบอื่น

สำหรับทั้ง 3 วิธีใหญ่ ๆ ที่เราแนะนำนี้ เป็นวิธีที่จะช่วยทำให้คุณสามารถเปรียบเทียบราคาให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยปัจจัยที่เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ คือ ลักษณะการใช้งานของแต่ละบริษัท และจำนวนในการสั่งซื้อ เพราะยิ่งถ้าคุณใช้งานเยอะการซื้อผ่านบริษัทโรงงานผู้ผลิตโดยตรงย่อมได้ราคาที่ดีกว่า แต่ถ้าคุณใช้จำนวนกลางๆ หรือจำนวนไม่มากนัก การเลือกซื้อผ่านตัวแทนหรือแพล็ตฟอร์มออนไลน์ก็จะทำให้คุณมีตัวเลือกเปรียบเทียบราคาของแต่ละยี่ห้อได้เยอะกว่า และอาจซื้อกระดาษต่อเนื่องได้ในราคาที่ถูกกว่า

หลายท่านคงรู้ดีว่าการควบคุมต้นทุนการทำธุรกิจมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจและการสร้างกำไรเพื่อพัฒนาธุรกิจ

กระดาษต่อเนื่องเคมีควรเลือกซื้อแบบสำเร็จรูปหรือสั่งผลิตแบบไหนดีกว่ากัน

การเลือกใช้กระดาษต่อเนื่องเคมีที่มีการเคลือบสารพิเศษบนกระดาษ เพื่อให้ตัวกระดาษสามารถทำสำเนาในตัวเองได้ ปัจจุบันได้รับความนิยมในกลุ่มบริษัทและห้างร้านทั่วไป จนทำให้วัสดุสำนักงานประเภทนี้ ได้รับความนิยมเป็นวงกว้าง แต่สิ่งที่หลายท่านอาจยังตัดสินใจไม่ได้นั่นก็คือ การเลือกซื้อควรจะเลือกที่เป็นรูปแบบสำเร็จ ซึ่งคือรูปที่มีการผลิตออกมาในรูปแบบพร้อมใช้งาน หรือจะเลือกสั่งผลิตเฉพาะเพื่อใช้งานในบริษัทของเราเอง โดย 2 รูปแบบนี้ มีข้อดี-ข้อเสีย ต่างกันอย่างไร ? และควรเลือกแบบไหนดี วันนี้เราจะขอพาทุกท่านไปค้นหาคำตอบในข้อนี้กัน 

เลือกซื้อกระดาษต่อเนื่องเคมีแบบสำเร็จรูปหรือสั่งผลิตดี ?

 • ข้อดีของกระดาษต่อเนื่องแบบสำเร็จรูป

การใช้กระดาษที่มีการผลิตออกมาเรียบร้อย ข้อดีคือสามารถสั่งซื้อและหาซื้อได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องรอ ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตและจัดจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด รวมถึงจำหน่ายอยู่ในร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ซึ่งถ้าเราต้องการใช้งาน สามารถหาซื้อได้ตามสถานที่เหล่านี้ได้ทันที ทำให้เกิดความรวดเร็วไม่ต้องรอนาน ที่สำคัญราคาเมื่อเปรียบเทียบแล้ว มีราคาที่ถูกกว่าการสั่งผลิตใช้เอง แต่ข้อเสียคือ คุณอาจจะไม่ได้รูปแบบที่คุณต้องการ ยกตัวอย่างเช่น บริเวณหัวกระดาษที่ต้องข้อมูลบริษัทและรายละเอียดเลขประจำตัวผูเสียภาษี

 • ข้อดีของกระดาษต่อเนื่องแบบสั่งผลิตพิเศษ

สำหรับการสั่งผลิตเป็นพิเศษเพื่อใช้เฉพาะกับบริษัทนั้น ข้อดีคือ สามารถกำหนดรูปแบบภายในเอกสารที่ต้องการใส่ข้อมูลได้ เพราะข้อมูลบางอย่างจำเป็นที่ต้องจะกำหนดเอง ยกตัวอย่าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือข้อมูลชื่อที่อยู่บริษัท ซึ่งถ้าเราสั่งผลิตเป็นพิเศษข้อมูลส่วนนี้ เราสามารถให้ทางโรงงานกำหนดและพิมพ์ใส่ในตัวกระดาษ ซึ่งทำให้การใช้งานสะดวกมากกว่าการซื้อแบบสำเร็จรูป แต่ข้อเสียต้องใช้เวลารอนานรวมถึงเมื่อเปรียบเทียบราคาแล้ว อาจจะมีราคาที่สูงกว่าการซื้อแบบสำเร็จรูป นอกจากเราสั่งซื้อเป็นจำนวนมากในส่วนราคาจึงจะสามารถต่อรองกับทางโรงงานได้ 

สำหรับข้อมูลที่เรานำมาเสนอในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถช่วยให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเลือกได้ตรงกับความต้องการ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบริษัท บางครั้งสินค้าที่แพงกว่าแต่อาจส่งผลด้านความคุ้มค่าต่อการใช้งานมากกว่า จึงมีหลายปัจจัยที่สามารถนำมาพิจารณาก่อนการสั่งซื้อสินค้า ซึ่งยุคนี้ผู้บริโภคสามารถเลือกสรรสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง เพียงหาข้อมูลก่อนตัดสินใจจะไม่ให้เกิดข้อเสียเปรียบในการสั่งซื้อ

วิธีเลือกซื้อกระดาษต่อเนื่องเคมี

เพราะการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ควรจะได้สินค้าที่มีคุณภาพและมีราคาขายที่มีความคุ้มค่า ช่วยให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทควบคู่กันไปได้ เราจึงอยากแนะนำ 5 ข้อสำคัญในการเลือกซื้อกระดาษต่อเนื่องเคมี

 1. เปรียบเทียบคุณภาพของสินค้า

โดยสามารถใช้จากรีวิวของผู้ใช้งานจริง ซึ่งปัจจุบันมีคนแนะนำข้อมูลรวมถึงรีวิวสินค้าประเภทนี้อยู่เยอะ ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์ บล็อกเกอร์ Pantip รวมถึงเว็บไซต์ชื่อดัง ซึ่งเราสามารถนำข้อมูลของผู้ใช้งานจริงมาเปรียบเทียบว่าเข้ากับการทำงานของเราหรือไม่ เพราะกระดาษที่ดีควรมีความแข็งแรงคงทน มีตัวอักษรคมชัดหลังจากที่มีการสั่งพิมพ์เอกสาร 

2. การเลือกประเภทของชั้นกระดาษ

สำหรับการใช้งานควรเลือกให้ตรงกับรูปแบบการทำงานของเรา ซึ่งการพิมพ์เอกสารเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการกี่ Copy เพราะสินค้าประเภทนี้ มีให้เลือกตั้งแต่ 2 ชั้นไปจนถึง 6 ชั้น โดยจำนวนชั้นก็จะมีราคาจำหน่ายที่แตกต่างกันออกไป

3. เลือกบริษัทผู้ผลิตที่มีความชำนาญในการผลิต 

สำหรับข้อนี้ถ้าบริษัทที่เน้นผลิตสินค้าประเภทนี้ จะมีความชำนาญในการผลิตสินค้าและเข้าใจในตัว product เป็นอย่างดี ทำให้แต่ละ product ที่ผลิต ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ใช้แล้วไม่มีปัญหา ยกตัวอย่างเช่น บริษัทที่ผลิตกระดาษต่อเนื่องที่มีการเคลือบชั้นสารเคมี ทางบริษัทยังมีการจำหน่ายกระดาษประเภทอื่น ๆ ที่ใช้ในออฟฟิศสำนักงาน เพื่อเป็นตัวเลือกในการสั่งซื้อ ซึ่งบริษัทลักษณะนี้ จะมีความชำนาญในตัวสินค้า ช่วยทำให้เรามีโอกาสได้ใช้สินค้ามีคุณภาพ

4. ตรวจสอบการขนส่งสินค้าว่ามีบริการเสริมอะไรบ้าง

ถ้าหากบริษัทไหนมีบริการส่งสินค้าฟรี ยิ่งน่าสนใจ เพราะอย่างน้อยช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกไปซื้อ หรือถ้ามีการเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ก็ควรจะเป็นราคาที่ทางบริษัทรับได้  เพราะอย่างน้อยก็ยังดีกว่าที่พนักงานของเรา จะเสียค่าใช้จ่ายการเดินทางเพื่อออกไปซื้อวัสดุสำนักงาน 

5. ตรวจสอบโปรโมชั่นก่อนทำการสั่งซื้อ 

เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตมักจะทำการตลาดเพื่อดึงดูดความสนใจจากกับผู้บริโภค ดังนั้นแต่ละบริษัทก็จะมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันออกไป โดยผู้บริโภคสามารถนำจุดนี้มาเป็นหนึ่งในข้อพิจารณา ก่อนการสั่งซื้อให้คุ้มค่า เพราะบริษัทไหนที่ทำโปรโมชั่นดีมีส่วนลด พร้อมมีบริการจัดส่ง ย่อมเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ในการสั่งซื้อ เพราะฉะนั้น การดูคุณภาพและราคา ควรตรวจสอบโปรโมชั่นของแต่ละบริษัทเพื่อให้การสั่งซื้อของเราได้รับความคุ้มค่ามากที่สุด

เมื่อเราทราบถึงหัวข้อสำคัญในการเลือกซื้อขั้นตอนต่อมาหลายท่านคงนึกไออกว่าควรจะเลือกซื้อจากที่ไหนดี เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในออฟฟิศและสำนักงาน ดังนั้นช่องทางการสั่งซื้อก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่จะช่วยอำนวยความสะดวกการซื้อของเราได้ โดยวิธีการตัดสินใจก่อนที่จะเลือกซื้อที่ไหนดี มีรายละเอียดดังนี้

 • เลือกช่องทางที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การซื้อผ่านระบบออนไลน์ โดยการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ เพราะจะช่วยทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยและเสียเวลาออกไปค้นหาสินค้าประเภทนี้ 
 • เลือกช่องทางที่สามารถขอรับบริการส่งสินค้าถึงที่ ไม่ว่าการเลือกซื้อช่องทางไหน จะเป็นการติดต่อด้วยตัวเอง หรือการติดต่อผ่านระบบออนไลน์ การเช็คบริการส่งสินค้าจะช่วยทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 • เปรียบเทียบโปรโมชั่นก่อนการสั่งซื้อ เพราะบางครั้งการซื้อผ่านระบบออนไลน์มีการแจกส่วนลดสุดพิเศษ สามารถช่วยทำให้เราซื้อสินค้าได้ในราคาไม่แพง 
 • ตรวจสอบโปรโมชั่นส่วนลดกับทางเว็บไซต์ เพราะบางผู้ให้บริการ มีการทำส่วนลดกับบัตรเครดิตหรือการจำหน่ายในราคาพิเศษในช่วงเทศกาล รวมถึงบางบริษัทมีส่วนลดกับเว็บพันธมิตรเพราะฉะนั้น ส่วนลดนี้จะช่วยทำให้เราสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูก 

สำหรับข้อมูลที่เราได้นำมาฝากในครั้งนี้ หวังว่ารายละเอียดจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่าน เพราะยุคนี้เป็นยุคของการใช้งานอย่างคุ้มค่า และต้องให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งการสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตาม หากเราตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดและให้เวลาในการพิจารณา เราจะได้สินค้าที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งย่อมส่งผลทำให้เม็ดเงินที่เราใช้ในการเลือกซื้อสินค้า เกิดความคุ้มค่าส่งผลดีต่อผู้สั่งซื้อโดยตรง 

ใบส่งของที่ทำจาก กระดาษต่อเนื่อง

ใบส่งของ หรือชื่อทางการในภาษาอังกฤษเรียกว่า Delivery note เป็นเอกสารที่ออกมาเพื่อแสดงถึงรายละเอียดการส่งมอบสินค้า โดยจะใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการส่งมอบ ในเอกสารจะมีการระบุอย่างชัดเจนว่าสินค้าคืออะไร จำนวนสินค้ามีเท่าไหร่ รวมถึงรูปแบบลักษณะของสินค้าที่นำส่งนั้นเป็นแบบไหน รวมทั้งยังระบุจำนวนและราคาที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้รับสามารถทราบรายละเอียดเบื้องต้นและตรวจสอบให้ครบจำนวน ก่อนที่จะมีการเซ็นชื่อยืนยันการรับสินค้า 

ใบส่งสินค้า หรือใบส่งของ ผู้ส่งจะใช้กระดาษทำ Copy เป็นชุด เพื่อเป็นหลักฐานให้ทั้งสองฝ่าย สำหรับในบางพื้นที่มีทั้งรูปแบบการพิมพ์เอกสารออกเป็น 2 แผ่น สำหรับเซ็นชื่อกำกับเพื่อมอบให้กับผู้รับสินค้าและผู้ส่งสินค้า เก็บไว้เป็นหลักฐาน แต่ตอนนี้มีการผลิตกระดาษต่อเนื่องที่ใช้ในการพิมพ์ใบส่งสินค้า โดยกระดาษประเภทนี้มีจุดเด่นคือสามารถทำสำเนาในตัวเองเพียงแค่พิมพ์เอกสารออกมาแล้วก็สามารถดึงเอกสารออกไปได้หลายชุด เพราะกระดาษมีให้เลือกตั้งแต่ 2 ชั้น ไปจนถึง 6 ชั้น อีกทั้งยังสามารถสั่งผลิตในรูปแบบพิเศษที่ใช้งานเฉพาะในบริษัท

ความสำคัญของเอกสารใบส่งสินค้าหรือใบส่งของ

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจ เอกสารที่มีความสำคัญในการจำหน่ายสินค้า หนึ่งในนั้นคือใบส่งสินค้าหรือใบส่งของ ซึ่งเอกสารตัวนี้จะช่วยยืนยันการจัดส่งสินค้า ใช้เป็นหลักฐานในการรับสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ยังเป็นเอกสารสำคัญที่สามารถนำไปยืนยันเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ เพราะภายในเอกสารจะต้องลงรายละเอียดคู่ค้าและผู้ขาย โดยที่จะต้องลงลายมือเพื่อเซ็นชื่อรับสินค้าเสมอ สำหรับในรายละเอียดสิ่งที่ควรมีก็คือลายเซ็นของลูกค้าและวันที่ได้รับสินค้า เพื่อเป็นการบอกว่าลูกค้าได้รับเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมีความสำคัญเชิงลึกดังต่อไปนี้

 • ช่วยป้องกันความผิดพลาดและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพราะเอกสารสามารถนำไปยืนยันเป็นหลักฐานได้ว่าคุณส่งมอบสินค้าจำนวนเท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่
 • เอกสารมักจะมีการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนสินค้า ช่วยให้เรานำไปใช้ในการตรวจเช็กสต๊อกเวลามี audit กับทางบัญชี
 • เอกสารสามารถนำไปเป็นหลักฐานทางด้านภาษี และใช้เกี่ยวกับเรื่องบัญชีของทางบริษัทได้ มีผลในการบันทึกรายรับของทางบริษัทหรือรายละเอียดภาษีขาย 

ควรเลือกออกเอกสารรูปแบบไหนดี

อย่างที่เราได้กล่าวไปในขั้นต้น บางบริษัทใช้วิธีการพิมพ์เอกสารออกมา 2 แผ่น เพื่อลงลายมือเซ็นต์รับสินค้า และจะมีการมอบเอกสารให้ระหว่างคู่ค้าและผู้ขาย แต่ปัจจุบันมีการออกแบบกระดาษที่ใช้ในงานลักษณะนี้เป็นพิเศษ นั่นก็คือ การเลือกพิมพ์ใบส่งสินค้าหรือใบส่งของ โดยใช้กระดาษต่อเนื่องเคมี ซึ่งข้อดีของการใช้กระดาษในลักษณะนี้ คือสามารถทำสำเนาเอกสารได้ทันที เพราะกระดาษจะมีการเคลือบไมโครแคปซูลชนิดพิเศษ รวมถึงสารรับสี โดยเมื่อมีการพิมพ์เอกสารหรือลงลายมือชื่อ จะมีการทำ Copy เอกสารทันที จากนั้นเราสามารถดึง Copy แต่ละส่วน เพื่อมอบให้เป็นหลักฐานทั้งสองฝ่าย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเลือกใช้วัสดุสำนักงานที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงาน

สำหรับเอกสารใบส่งสินค้าหรือใบส่งของ คือ เอกสารที่มีความสำคัญเกี่ยวกับภาษี รวมถึงภาษีของบริษัท ดังนั้นจึงควรเลือกใช้รูปแบบการพิมพ์ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน เพราะอย่างน้อยจะช่วยอำนวยความสะดวก ทำให้งานของเราเร็วขึ้น เราได้พาทุกท่านไปทำคามเข้าใจถึงความหมาย ความสำคัญ และรูปแบบการใช้งานเอกสารยืนยันการส่งของเป็นที่เรียบร้อย ในโอกาสต่อไป เราได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีของการใช้เอกสารที่ใช้กระดาษต่อเนื่องในการพิมพ์ โดยจะมีข้อดีอย่างไรนั้น สามารถติดตามได้ต่อในบทความถัดไปค่ะ

ข้อดีของใบส่งของที่ใช้กระดาษแบบต่อเนื่องในการพิมพ์

หลังจากที่เราไปพบกับข้อมูลความหมายของเอกสารใบส่งของ ใบส่งสินค้า เป็นที่เรียบร้อย รวมถึงทราบถึงความสำคัญของเอกสารประเภทนี้ วันนี้เราจะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับการพิมพ์โดยใช้กระดาษต่อเนื่อง เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเอกสารนี้จะต้องพิมพ์เป็นชุดเพื่อมอบเป็นหลักฐานให้กับผู้ซื้อ-ผู้ขาย หรือจะทำเป็นก๊อปปี้กี่ชุด ขึ้นอยู่กับรูปแบบของแต่ละบริษัท

5 ข้อดีเมื่อการใช้ กระดาษแบบต่อเนื่อง ในการพิมพ์ใบส่งของ

ในการทำธุรกิจบางครั้งมีการทำใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ เป็นใบเดียวกัน หรือใช้รูปแบบที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งการออกเอกสารในลักษณะนี้ อาจมีผลเสียทางด้านการทำบัญชีของบริษัท เพราะเอกสารจะต้องมีความสมบูรณ์แบบจึงจะใช้ประกอบการยื่นข้อมูลกับทางสรรพากร การเลือกใช้กระดาษต่อเนื่องเคมีสำหรับใช้พิมพ์ใบส่งของ จึงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ที่หลายบริษัทนิยมใช้ โดยวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับข้อดี 5 ข้อของการเลือกใช้กระดาษพิเศษในการจัดพิมพ์โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ทำให้ข้อมูลในเอกสารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากเป็นการสั่งพิมพ์จากเครื่องที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ทำให้การอ่านข้อมูลเอกสารต่าง ๆ อ่านง่าย เมื่อเทียบกับการเขียนด้วยมือ
 2. สามารถเช็กข้อมูลความผิดพลาด หรือการลงรายละเอียด เพราะบางครั้งการเขียนด้วยมือ อาจจะเขียนผิดหรือลงรายละเอียดผิด แต่ถ้าเราเลือกการพิมพ์โดยกระดาษที่มีความพิเศษ เราสามารถตรวจสอบข้อมูลความเรียบร้อยก่อนการสั่งพิมพ์ ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงาน
 3. ข้อมูลจะมีความเป็นสัดส่วน ทำให้ทำความเข้าใจได้ง่าย เพราะเอกสารลักษณะนี้ ถ้าใช้การพิมพ์จะเห็นว่ามีรายละเอียดของคู่ค้าและผู้รับสินค้าอย่างชัดเจน โดยผู้ที่ทำหน้าที่ในการส่งของและรับของ สามารถเห็นรายละเอียดได้อย่างเด่นชัด ช่วยลดความผิดพลาดในการจัดส่งและการเซ็นชื่อรับสินค้าลงได้
 4. ช่วยให้การจัดเก็บเอกสารทำได้ง่าย เนื่องจากขนาดของเอกสารมีขนาดเท่ากัน 
 5. สามารถทำ Copy ได้ทันที โดยไม่ต้องถ่ายเอกสาร ลดความผิดพลาดในการลงลายมือชื่อ เพราะกระดาษลักษณะนี้ จะสร้าง Copy ทันทีที่มีการพิมพ์ สามารถดึงเอกสารมอบให้ซึ่งกันและกันได้เลยหลังจากเซ็นเป็นที่เรียบร้อย 

การเลือกใช้กระดาษสำหรับพิมพ์เอกสารสำคัญนี้ ควรจะมองหากระดาษที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานโดยเฉพาะ อย่างน้อยเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน เนื่องจากเอกสารนี้มีความสำคัญทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย แถมยังมีผลต่อการทำบัญชีเพื่อแจ้งทางสรรพากร และการลงบัญชีของทางบริษัท ดังนั้นการเลือกวัสดุสำนักงานจะเป็นเสมือนตัวช่วยสำคัญให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจของเราควรทำเอกสารใบส่งของหรือไม่

สำหรับการทำธุรกิจ ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ว่าทุกกิจการจะต้องจัดทำเอกสารใบส่งของ แต่การเตรียมเอกสารเพื่อเป็นการยืนยันการจัดส่งสินค้า ใช้เป็นหลักฐานในการส่งมอบ กลับเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถใช้ยืนยันเป็นหลักฐานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นใครที่มีการทำธุรกิจประเภทซื้อขายหรือให้บริการ จึงควรจัดเตรียมเอกสารประเภทนี้เสมอ ซึ่งในครั้งที่ผ่านมา เราได้พาทุกท่านไปทำความรูจักความหมายรูปแบบการใช้งาน ลักษณะกระดาษที่ควรใช้ในการพิมพ์เอกสารชนิดนี้ รวมถึงขั้นตอนในการเลือกโรงงานที่ผลิต โยในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจให้มากขึ้น ว่าธุรกิจของคุณ ควรสั่งผลิตกระดาษเพื่อใช้ในการทำใบรับส่งสินค้าหรือไม่ ? เป็นการเช็คลิสต์ไปในตัว ส่วนจะมีธุรกิจใดบ้าง ที่ควรใช้เป็นพิเศษ สามารถติดตามได้ในบทความนี้ 

รายละเอียดธุรกิจที่ควรมีใบส่งของ

การซื้อการขายที่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของเรามากที่สุด คือ การซื้อของในตลาดสดหรือการซื้ออาหารตามพื้นที่ใกล้บ้าน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการซื้อจะไม่ได้มีการให้รายละเอียดอะไรว่าคุณซื้อสินค้าอะไร ซื้อผักผลไม้ หรืออาหารอะไร ถือว่าเป็นลักษณะของการซื้อขาย แต่ถ้าหากมองในมุมกลับกัน หากคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้า ที่ต้องการยื่นกู้ขอสินเชื่อหรือทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ก็ตามกับทางธนาคาร ทางธนาคารจำเป็นต้องขอข้อมูลแหล่งที่มาของรายได้ เพื่อเป็นข้อมูลว่าคุณจะมีความสามารถในการหารายได้เพื่อมาชำระหนี้สินได้หรือไม่ ดังนั้นใบส่งของ จึงเป็นอีกหนึ่งเอกสารสำคัญที่ทุกธุรกิจจะต้องมี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ เอกสารตัวนี้สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานยืนยันทางกฎหมายได้ ซึ่งวันนี้ เราได้คัดตัวอย่างธุรกิจที่เข้าข่ายและควรมีเอกสารนี้ 

 • การขายสินค้าออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่กำลังได้รับความนิยม แต่การขายของออนไลน์ไม่ใช่งานประจำ ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องมีเอกสารเพื่อเป็นการยืนยันรายละเอียดในการจัดส่งสินค้าหรือบริการ ควรจะต้องทำเสมอเพราะมีผลในการยื่นภาษีกับสรรพากร หรือแม้แต่การยื่นแสดงที่มาของรายได้กับทางธนาคาร เมื่อคุณมีความจำเป็นต้องกู้ซื้อบ้านหรือซื้อรถ ซึ่งในรายที่สามารถค้าขายได้เกิน 1.8 ล้านต่อปีจะมีในเรื่องของVat 7% ดังนั้นการแสดงเอกสารเหล่านี้ จะช่วยให้เราคำนวณภาษีได้ง่ายขึ้น 
 • ธุรกิจค้าขาย ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าอะไรก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น ร้านขายส่งร้านขายไดร์เป่าผม ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ควรที่จะมีเอกสารตัวนี้ เพราะจะมีการลงรายละเอียดอย่างชัดเจน ว่าขายสินค้าอะไร จำนวนเท่าไหร่ ใครลงลายมือรับสินค้า รวมถึงยอดที่ต้องชำระ 
 • ธุรกิจบริการ ยกตัวอย่างเช่น โรงแรมสปา บริการทัวร์ ถ้าหากคุณเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย การมีเอกสารตัวนี้ จะช่วยให้คุณจะทำข้อมูลทางบัญชีทำได้ง่าย

สำหรับตัวอย่างที่เราได้ยกมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะการทำธุรกิจไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนก็ตาม ควรที่จะมีการออกใบส่งของ เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการใช้บริการหรือรับสินค้าที่จำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยเป็นการยืนยันกับทางคู่ค้า ว่าการส่งมอบสมบูรณ์แบบ  

ด้วยเหตุผลนี้ จึงกลายเป็นเอกสารที่มีความสำคัญกับธุรกิจ ซึ่งเราสามารถใช้กระดาษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งจะยิ่งช่วยทำให้งานของเราง่ายขึ้นเพราะกระดาษที่สามารถทำสำเนาได้ทันที เราจะประหยัดเวลาในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อมอบให้กับคู่ค้าได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถลดข้อผิดพลาดลงได้

วิธีเลือกซื้อใบส่งของควรเลือกซื้อใบส่งของที่ไหนดี

ปัจจุบันมีการผลิตกระดาษสำหรับพิมพ์ใบส่งของออกมาหลายแบบ ซึ่งมีทั้งรูปแบบใช้กระดาษ A4  กระดาษที่ออกแบบพิเศษ แต่ในโอกาสนี้ เราจะขอแนะนำให้ท่านเลือกใช้กระดาษแบบต่อเนื่อง เพราะเป็นลักษณะกระดาษที่สามารถทำสำเนาได้ทันทีที่มีการพิมพ์ จึงช่วยประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดในการทำงานได้ โดยขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้น สามารถติดตามได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

 1. เลือกซื้อหรือเลือกผลิตจากโรงงานผลิตกระดาษโดยตรง เพื่อให้เราพบกับสินค้าดีราคาย่อมเยา มีคุณภาพ และโรงงานที่ทำธุรกิจด้านนี้มานาน แน่นอนว่าความชำนาญในการผลิตย่อมมีสูง ช่วยให้เราได้รับสินค้าตรงตามเวลา เพราะความชำนาญจะทำให้เข้าใจถึงกระบวนการผลิต สามารถกะระยะเวลาในการส่งมอบได้อย่างแม่นยำ
 2. เลือกโรงงานที่ใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัย เพราะจะทำให้กระดาษที่เราสั่งพิมพ์มีคุณภาพเนื่องจากเอกสารลักษณะนี้ จะต้องมีการสำเนา จึงจำเป็นที่จะต้องมีรายละเอียดคมชัด อ่านง่าย ถ้าเครื่องจักรที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย ผลลัพธ์ของการผลิตย่อมดีเสมอ 
 3. เลือกซื้อจากโรงงานที่สามารถจัดส่งสินค้าให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจุดนี้ จะทำให้บริษัทของเราประหยัดค่าขนส่งลงได้ เพราะการสั่งซื้อจากโรงงานโดยส่วนใหญ่มักมีบริการจัดส่ง อาจจะมีเงื่อนไขในการสั่งซื้อให้ถึงตามจำนวนที่ทางโรงงานกำหนด 
 4. การต่อรองขอชำระในระบบเครดิต ซึ่งข้อนี้ถ้าหากเราเลือกใช้บริการกับโรงงานที่มีขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน และมีการเปิดให้บริการมานาน การขอชำระโดยขอเครดิตจะทำให้ธุรกิจของเราสามารถเก็บเงินสดไว้ได้นานที่สุด โดยบริษัทของเราไม่จำเป็นต้องสำรองเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปก่อน
 5. ระบบโรงงานที่ได้มาตรฐานโดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้สามารถออกใบกำกับภาษีให้กับบริษัทของเราได้ ซึ่งข้อนี้มีส่วนสำคัญอย่างมากเนื่องจากใบกำกับภาษีเป็นเสมือนหลักฐานที่แสดงค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งมีผลในการบันทึกทางด้านภาษี

ใบเสร็จรับเงินพิมพ์ด้วย กระดาษต่อเนื่อง คืออะไร ใช้งานอย่างไร

หากธุรกิจของคุณต้องมีการออกใบเสร็จรับเงิน จะดีกว่าหรือไม่ ? ถ้าหันมาใช้การพิมพ์ด้วยกระดาษต่อเนื่อง ซึ่งการใช้กระดาษลักษณะนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับฝ่ายบัญชีของคุณได้เป็นอย่างดี เพราะเอกสารจะมีความเรียบร้อย มีความถูกต้องแม่นยำ และยังสามารถทำสำเนาเอกสารได้ทันทีจากกระดาษที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักดับใบเสร็จรูปแบบใหม่ที่ใช้กระดาษต่อเนื่องในการพิมพ์เอกสาร ว่าคืออะไร ? มีลักษณะการใช้งานอย่างไร ? ช่วยการทำงานให้เราได้มากน้อยแค่ไหน ?

ใบเสร็จรับเงินเอกสารสำคัญที่มีผลทางด้านภาษี

ในการทำธุรกิจไม่ว่าจะซื้อหรือขาย สิ่งที่บริษัทจะต้องจัดเตรียมให้เสมอก็คือใบเสร็จรับเงิน โดยปัจจุบันมีการออกแบบเอกสารชนิดนี้ให้มีความสะดวกมากขึ้น เพราะการออกใบเสร็จจะต้องมี 2 ชุดเป็นอย่างน้อย เพื่อให้ป้นหลักฐานการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นเอกสารการยืนยันการซื้อขายในครั้งนั้นและยังสามารถนำเอกสารนี้ไปดำเนินการทางด้านภาษีในส่วนของภาษีซื้อและภาษีขาย ดังนั้นการออกใบเสร็จสำหรับภาคธุรกิจจึงมีความสำคัญอย่างมาก 

หากเป็นลักษณะการออกใบเสร็จที่สามารถนำไปใช้งานทางด้านภาษีได้เลย โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะนิยมใช้เป็นใบเสร็จรับเงินที่ใช้กระดาษต่อเนื่องในการพิมพ์เอกสาร เนื่องจากสามารถทำสำเนา Copy ได้ทันที ซึ่งกระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง มีให้เลือกตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไปจนถึง 6 ชั้น แต่ขึ้นอยู่กับการจัดทำเอกสารของแต่ละบริษัท แถมยังสามารถพิมพ์รายละเอียดสำคัญที่มีผลโดยตรงต่อเรื่องภาษี เช่น การพิมพ์รายละเอียดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ซึ่งใบเสร็จที่ถูกต้องจะต้องมีชื่อที่อยู่บริษัทรวมถึงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีทุกครั้ง จึงจะสามารถนำไปใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

จะเห็นได้ว่าการออกใบเสร็จมีความสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะฝั่งผู้ซื้อหรือผู้ขาย ซึ่งในอดีตเรามักจะเคยชินกับการใช้กระดาษคาร์บอนในการออกบิลเงินสด แต่ถ้าต้องการเอกสารที่สามารถใช้ในการยื่นกับสรรพากรได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสารที่มีความสมบูรณ์ ดังนั้นปัจจุบันเราจึงมักจะพบว่าหลายบริษัทมีการหันมาใช้การออกใบเสร็จโดยใช้กระดาษต่อเนื่องในการจัดพิมพ์เอกสาร ซึ่งสามารถจัดการเอกสารได้ง่าย และยังเพิ่มความรวดเร็วในการจัดทำ รวมถึงการทำสำเนาเอกสารได้ทันที แถมยังง่ายต่อการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เพราะข้อมูลในเอกสารสามารถจัดเรียงตัวเลข ลำดับความสำคัญก่อนหลัง

ข้อดีของใบเสร็จรับเงินที่ใช้กระดาษต่อเนื่องในการพิมพ์

เชื่อว่าหลายท่านอาจจะคุ้นชินกับการออกใบเสร็จรับเงินที่ต้องใช้กระดาษคาร์บอนในการเขียนรายละเอียด ซึ่งการใช้งานในลักษณะนี้ จะสามารถทำ Copy ออกมาได้ 2 ชุด โดยกระดาษคาร์บอนที่ใช้มีหลายสี โดยสีที่นิยม คือ สีน้ำเงินและสีดำ แต่ปัจจุบันถ้าในกรณีที่คุณต้องการออกใบเสร็จที่มีความสมบูรณ์แบบ สามารถนำไปยื่นภาษีหรือใช้เป็นเอกสารเพื่อทำค่าใช้จ่าย การใช้ใบเสร็จที่พิมพ์โดยใช้กระดาษต่อเนื่องกำลังเป็นที่นิยมในบริษัทที่ตั้งอยู่ในเมืองไทย แถมยังสามารถส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ทางด้านธุรกิจให้กับองค์กรได้ด้วย ซึ่งในครั้งที่แล้ว เราได้พาทุกท่านไปทำความรู้จักของวัสดุสำนักงานในรูปแบบนี้กันไปแล้ว วันนี้เราจะพาไปสัมผัสกับข้อดีของการใช้ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์เอกสารโดยใช้กระดาษแบบต่อเนื่องว่าจะมีข้อดีอย่างไรบ้าง

ข้อดีของการใช้กระดาษต่อเนื่องในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

การออกใบเสร็จที่ใช้กระดาษคาร์บอนเขียนรายละเอียดสินค้าและราคา ถึงแม้จะใช้เป็นหลักฐานการซื้อขายได้ แต่ถ้าตามกฎหมายแล้ว หากต้องใช้บันทึกข้อมูลทางบัญชีถือว่าเป็นเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเอกสารที่สมบูรณ์แบบจำเป็นที่จะต้องมีชื่อบริษัท ที่อยู่ของบริษัท รวมถึงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และมีรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงจะสามารถใช้เอกสารนี้เป็นหลักฐานได้ ดังนั้นเรามาดูข้อดีของการเลือกใช้กระดาษแบบต่อเนื่องสำหรับจัดพิมพ์ใบเสร็จกันดีกว่า ว่ามีข้อดีอย่างไรบ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • เอกสารที่ผ่านการจัดพิมพ์จะมีความสวยงามสะอาดตา ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าเชื่อถือ
 • สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ เพราะระบบจะต้องพิมพ์ข้อมูลลงไปในโปรแกรมทุกครั้ง โดยที่ผู้จัดทำสามารถตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดสินค้า ราคาแ ละชื่อที่อยู่ได้ก่อนที่จะมีการจัดพิมพ์ออกมาเป็นใบเสร็จรับเงินตัวจริง
 • เอกสารมีขนาดมาตรฐานเพราะหลายบริษัทเลือกใช้กระดาษในลักษณะนี้เพื่อออกใบเสร็จ
 • จัดเก็บได้ง่าย เนื่องจากการจัดพิมพ์เอกสาร สามารถจัดทำลำดับตัวเลข เพื่อง่ายต่อการค้นหา โดยตัวกระดาษสามารถจัดเก็บในแฟ้มและง่ายต่อการจัดเรียงข้อมูลประจำเดือนและประจำปี 
 • ทำให้การออกเอกสารได้มาตรฐานเดียวกัน เพราะบางบริษัทมีหลายสาขา การออกใบเสร็จจึงควรจะใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด 
 • เหมาะสำหรับบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่ เนื่องจากการจัดทำเอกสารอาจจะยังไม่เรียบร้อย แพทเทิร์นหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ อาจจะยังไม่ได้ข้อสรุป ถ้าหากใช้เอกสารใบเสร็จที่ใช้กระดาษพิเศษในการพิมพ์  ส่วนใหญ่จะมีการทำแบบฟอร์มที่เป็นค่ามาตรฐานไว้รองรับการบริการอยู่แล้ว ดังนั้นบริษัทเปิดใหม่ จึงสามารถใช้งานได้เลย ไม่ต้องคิดแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่ 
 • เอกสารสามารถใช้ในการบันทึกทางบัญชีได้ตามกฎหมาย

จะเห็นได้ว่าการออกใบเสร็จในปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัย และยังสามารถนำไปใช้งานในการบันทึกข้อมูลทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง จึงช่วยส่งผลดีต่อฝ่ายบัญชีของแต่ละบริษัท ดังนั้นถ้าคุณกำลังมองหาวิธีการออกใบเสร็จที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว มีความแม่นยำ แนะนำให้เลือกใช้กระดาษต่อเนื่องสำหรับออกเอกสารยืนยันการรับเงินเพราะสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 

เลือกซื้อใบเสร็จรับเงินที่ใช้ กระดาษต่อเนื่อง ในการพิมพ์ได้ที่ไหน

เมื่อเราทราบความหมายและข้อดีของการใช้ใบเสร็จรับเงิน ที่ออกแบบการพิมพ์เอกสารโดยใช้กระดาษต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกระดาษพิเศษที่นิยมใช้ในงานด้านเอกสารของสำนักงานและบริษัทห้างร้านทั่วไป สำหรับในบทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปพบกับข้อมูลวิธีการเลือกซื้อ ช่องทางในการเปรียบเทียบราคา เพื่อให้เราได้รับสินค้าดีราคาไม่แพง 

แนะนำช่องทางเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อใบเสร็จรับเงิน

การออกใบเสร็จปัจจุบันมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป เอกสารนี้จำเป็นที่จะต้องนำไปใช้บันทึกทางด้านภาษีได้ด้วย ทำให้หลายบริษัทมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกไปเสร็จรับเงินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือการพิมพ์รายละเอียดลงในกระดาษแบบต่อเนื่อง ซึ่งกระดาษลักษณะนี้จะมีความพิเศษที่สามารถทำสำเนาได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังเป็นเอกสารที่ทางบัญชีถือว่าเป็นการออกเอกสารที่มีความสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ทางด้านภาษีได้ตามกฎหมาย ซึ่งช่องทางการเปรียบเทียบราคาที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือ การเช็คข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

รูปแบบการทำธุรกิจในตอนนี้ นิยมใช้เว็บไซต์เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงาน ต้องยอมรับว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนแปลงจากอดีตเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคนิยมค้นหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการหลายท่าน จัดทำเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคสามารถค้นหาสินค้าและบริการจนเจอ วิธีการเช็คราคาผ่านระบบออนไลน์ จึงกลายเป็นวิธีการเลือกซื้อที่ดีที่สุดในตอนนี้ ซึ่งข้อดีของการใช้ผ่านออนไลน์คือ

 • เราสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้รวดเร็วตลอด 24ชั่วโมง 
 • สามารถเช็ครายละเอียดเบื้องต้นของบริษัทแต่ละที่ได้ทันที เพราะข้อมูลในเว็บไซต์ มักจะบอกชื่อบริษัทและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ เราสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนของบริษัทเบื้องต้นได้จากการเข้าเช็คข้อมูลในเว็บไซต์
 • เราสามารถเช็คราคาของแต่ละบริษัทเพื่อเปรียบเทียบได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในหนึ่งวันเราใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลและสามารถสอบถามราคาได้ไม่ต่ำกว่า 10 บริษัท ต่างจาการใช้รูปแบบในการเช็คแบบเดิมด้วยการใช้โทรศัพท์ หรือการออกไปติดต่อด้วยตัวเอง เพราะเป็นวิธีที่ล้าหลัง เสียทั้งเวลาและเสียทั้งค่าใช้จ่ายในการออกไปติดต่อประสานงาน 
 • ตรวจสอบบริษัทปลายทางที่เราต้องการสั่งซื้อ ว่าสามารถออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่ เพราะข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากวัสดุสํานักงานประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งมีผลทางด้านบัญชีโดยตรง 
 • สามารถตรวจสอบภาพของสินค้าได้ก่อนการสั่งซื้อ เพื่อช่วยในการประกอบการตัดสินใจ 

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อใบเสร็จรับเงินที่ใช้กระดาษที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับในการจัดเตรียมเอกสาร เราหวังว่าข้อมูลนี้ จะช่วยทำให้คุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเอกสารยืนยันการชำระเงินได้มากขึ้น เพราะปัจจุบันเอกสารแต่ละอย่าง มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะเอกสารประเภทใบเสร็จ เนื่องจากมีผลในการลงบันทึกทางด้านภาษีของฝ่ายบัญชี จึงต้องมองหารูปแบบการออกเอกสารที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ส่วนข้อมูลในครั้งนี้ หวังว่าจะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกใช้เอกสารได้ตรงกับรูปแบบการทำงานของคุณ ซึ่งในโอกาสถัดไป เราได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดในส่วนของภาคธุรกิจว่า จะมีธุรกิจไหนบ้าง ที่ควรใช้เอกสารกระดาษต่อเนื่องในการจัดพิมพ์ใบเสร็จเพื่อยืนยันการชำระเงิน สามารถติดตามได้ในบทความถัดไปค่ะ

วิธีเลือกซื้อใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ด้วย กระดาษต่อเนื่อง

การจัดเตรียมเอกสารให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจ เพราะเอกสารเหล่านี้ ช่วยยืนยันการทำธุรกรรมในด้านต่าง ๆ ให้กับทางบริษัทและมีผลต่อการบันทึกทางบัญชี ดังนั้นการจัดเตรียมเอกสารประเภทใบเสร็จ จึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยปัจจุบันหลายบริษัทได้ใช้วิธีการพิมพ์โดยใช้กระดาษต่อเนื่องเพราะสามารถทำสำเนาเอกสารได้ทันทีและยังเลือกจำนวนในการทำสำเนาได้ตามรูปแบบของกระดาษต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น ขนาด 2 ชั้น 3 ชั้น ไปจนถึง 6 ชั้น โดยขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละบริษัท แต่สิ่งที่เหมือนกันคือการเลือกเอกสารที่มีความสมบูรณ์แบบ ทำให้วันนี้เราจะขอพาทุกท่านไปพบกับวิธีเลือกซื้อกระดาษต่อเนื่องสำหรับใช้ในการพิมพ์ใบเสร็จ เพื่อให้เอกสารมีความสมบูรณ์แบบ มีคุณภาพและตรงกับรูปแบบการทำงาน 

การเลือกโรงงานผลิตกระดาษต่อเนื่องเพื่อใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ถึงแม้ตอนนี้จะมีการผลิตกระดาษต่อเนื่องสำหรับทำใบเสร็จออกมาจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งข้อดีคือผู้ที่ต้องการใช้งานสามารถเลือกซื้อได้ทันที แต่ถ้าต้องการรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน สามารถใช้ได้ในองค์กรของเรา การเลือกโรงงานผลิตกระดาษต่อเนื่องเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่หลายบริษัทแล้วใช้บริการ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโรงงานมักจะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีการจ่ายภาษีอย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงสามารถออกใบกำกับภาษีให้กับทางบริษัทที่ต้องการสั่งผลิตกระดาษต่อเนื่องได้ ซึ่งข้อนี้มีความสำคัญ ต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผลต่อการบันทึกข้อมูลทางด้านบัญชี ส่วนใหญ่จึงนิยมที่จะสั่งจากโรงงานโดยตรง ในวันนี้เราจึงขอแนะนำวิธีการเลือกโรงงานผู้ผลิตเพื่อให้คุณสามารถเลือกใช้บริการกับโรงงานที่มีคุณภาพ โดยมีวิธีเลือกดังต่อไปนี้ 

 • เช็คประวัติของโรงงานว่าเปิดให้บริการมานานแล้วหรือยัง ซึ่งความยาวนานในการให้บริการเปรียบเสมือนการทำงานที่มีประสบการณ์สั่งสมความชำนาญ จะช่วยให้งานของเรามีความผิดพลาดน้อยและได้สิ่งที่ต้องการ 
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ในการจัดพิมพ์ว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ซึ่งคุณสามารถขอรายละเอียดได้จากทางโรงงาน 
 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ เนื่องจากบางโรงงานมีปัญหาเรื่องการจัดส่งล่าช้า ดังนั้นถ้าคุณไม่อยากได้สินค้าล่าช้า จึงควรมองหาโรงงานที่มีความพร้อมในการผลิต 
 • ทางโรงงานควรมีการรับประกัน โดยเฉพาะการประกันสินค้าถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ควรจัดการเปลี่ยนให้เราใหม่ทันที หรือมีการรับผิดชอบความผิดพลาดในส่วนนี้ให้กับผู้สั่งซื้อ 
 • ราคาที่นำเสนอควรเป็นราคากลางหรือเป็นราคาที่มีความยุติธรรม 
 • ตรวจสอบตัวอย่างของเอกสาร ซึ่งการตรวจเช็คและทำให้เราทราบถึงคุณภาพเพราะกระดาษต่อเนื่องสำหรับนำมาพิมพ์ใบเสร็จ ควรจะมีตัวอักษรที่คมชัด ตัวเคมีจะต้องไม่แตก ในส่วนของกระดาษจะต้องอยู่ติดกับตัวเครื่องและพิมพ์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่รอยปรุด้านข้างควรฉีกได้ง่าย รวมถึงสีที่เราสั่งควรจะต้องตรงกับที่เราต้องการ 
 • มีการออกแบบตัวแบบฟอร์มให้ฟรี หรือมีแพทเทิร์นให้กับผู้สั่งซื้อสามารถเลือกได้เอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

จากข้อมูลที่เราได้แนะนำนี้ จะเห็นได้ว่าการสั่งผลิตกระดาษต่อเนื่องสำหรับใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง จะมีความยืดหยุ่นมากกว่า ซึ่งเราสามารถใส่รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทของเรารวมถึงสิ่งที่ต้องการได้ตามใจชอบ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดแบบฟอร์มให้เป็นมาตรฐานส่วนตัวของทางบริษัทได้ด้วย ดังนั้นถ้าคุณกำลังมองหาวัสดุสํานักงานในรูปแบบนี้ แนะนำตัวเลือกการสั่งผลิตจากโรงงาน ซึ่งจะช่วยทำให้การออกเอกสารของคุณเป็นเรื่องง่ายนิดเดียว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *