นโยบายการรับประกันสินค้า

เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับ General Computer ทางบริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

 • บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของ บริษัทฯ
 • การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการ ลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า ซึ่งสามารถดูได้จากหน้ารายละเอียดสินค้ารายการนั้นๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งคืนสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า***

นโยบายการรับเปลี่ยน /  คืนสินค้า

 • การรับเปลี่ยนคืนสินค้าแต่ละรายการ ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ ก่อนทำการซื้อสินค้า ทุกครั้ง
 • บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ( ยึดตามวันที่ ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน )
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้** เฉพาะ ลูกค้าสั่งชื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น**

สาเหตุการคืนสินค้า

 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
 • บริษัทจัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย โดยขนส่งของทางบริษัทฯ  (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานของสินค้า หรือ ควรมีรูปภาพประกอบ )
 • หมายเหตุ : ค่าจัดส่งสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ลูกค้าที่ขอคืนสินค้า จะต้องรับผิดชอบ ค่าขนส่งสินค้าเอง

ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า

 • ระยะเวลาการขอคืนสินค้า เกินกว่าที่ บริษัทฯ กำหนด ( ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า )
 • สินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม เช่น สินค้าที่ลูกค้าแกะ Seal ออกแล้ว และกระดาษด้านใน อยู่ในสภาพชำรุด
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิด ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน / คืนสินค้า ***

วิธี และข้อปฎิบัติสำหรับ การเปลี่ยน / คืนสินค้า

 •  ติดต่อ Tel : 02-417-1717(วัน จ.ศ.เวลา 8.30-17.30 น.)

                                 (วัน ส. เวลา 8.30 – 12.00 น.)

หรือ E-Mail : [email protected]หรือ Line : @gnrcom   ภายใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้า  (ยึดตามวันที่ ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน เป็นสำคัญ)